• CarePeople Home Health, Inc
 • Có ban điều hành người Việt. do vậy luôn cung cấp dịch vụ phù hợp, và tôn trọng văn hóa Việt Nam.
  • Chúng tôi cung cấp: Personal care / Respite Care
  • VA MEDICAID CERTIFIED
  • VA MEDICARE APPROVED
  • MD MEDICAID CERTIFIED
  • Hospice
  • Chăm sóc Đặc Biệt
  • Chương trình Chăm sóc Người Già
  • Đào tạo PCA với Chứng chỉ
  • được VA công nhận.
  • 40hours PCA training by Vietnamese RN.
 • CỦA CHÚNG TÔI
 • Các quận hạt trong T. bang MARYLAND
 • Các quận hạt trong T. bang VIRGINIA
 • Thân chủ của chúng tôi nhận được sự chăm sóc an toàn, thích hợp để duy trì sự sống, độc lập và thoảI thoải mái trong ngôi nhà của họ.
 • We thank you for visiting the CarePeople Home Health, Inc . website. Tell us about you by filling out the form below
  All fields marked with a red asterisk (*) are required

  Patient Intake Form
  * Name
  * Phone Number - -
  * Email
  Address
  How did you hear about us?
  * Who needs care? My parent My spouse My grandparent My friend/extended relative Me
  * What Service(s) do you need? (Check all that apply) Personal Care Aide Skilled Nursing Hospice
  * Preferred Language
  Questions / Comments
  • Scheduled PCA Training Classes
  • Virginia PCA class in Annandale
   Monday-Friday 9:30 am - 5:00 pm
   For class enrollment and cancellations, please call (571-297-4747).

   VIETNAMESE


   12/09/2019 ~ 12/13/2019

   ENGLISH


   12/16/2019 ~ 12/20/2019

   CHINESE


                        N/A

   KOREAN    1/06/2020  ~   1/10/2020   Maryland PCA class in Gaithersburg
   Monday-Friday 9:30 am - 3:30 pm


   VIETNAMESE

    


   12/09/2019 ~ 12/13/2019

   ENGLISH

    

   12/16/2019 ~ 12/20/2019

   KOREAN

    

    1/06/2020  ~   1/10/2020   Maryland CPR class in Gaithersburg

   DECEMBER

     12/18/2019(WEDNESDAY)