• CarePeople Home Health, Inc
 • Có ban điều hành người Việt. do vậy luôn cung cấp dịch vụ phù hợp, và tôn trọng văn hóa Việt Nam.
  • Chúng tôi cung cấp: Personal care / Respite Care
  • VA MEDICAID CERTIFIED
  • VA MEDICARE APPROVED
  • MD MEDICAID CERTIFIED
  • Chăm sóc Đặc Biệt
  • Chương trình Chăm sóc Người Già
  • Đào tạo PCA với Chứng chỉ
  • được VA công nhận.
  • 40hours PCA training by Vietnamese RN.
 • CỦA CHÚNG TÔI
 • Các quận hạt trong T. bang MARYLAND
 • Các quận hạt trong T. bang VIRGINIA
 • Thân chủ của chúng tôi nhận được sự chăm sóc an toàn, thích hợp để duy trì sự sống, độc lập và thoảI thoải mái trong ngôi nhà của họ.
 • We thank you for visiting the CarePeople Home Health, Inc . website. Tell us about you by filling out the form below
  All fields marked with a red asterisk (*) are required

  Patient Intake Form
  * Name
  * Phone Number - -
  * Email
  Address
  How did you hear about us?
  * Who needs care? My parent My spouse My grandparent My friend/extended relative Me
  * What Service(s) do you need? (Check all that apply) Personal Care Aide Skilled Nursing Hospice
  * Preferred Language
  Questions / Comments
  • Scheduled PCA Training Classes
  • Centreville- Virginia Call (571) 297-4747
   Online/ Hybrid classes available. 
   KOREAN 01/18/2021 - 01/22/2021
   KOREAN 02/01/2021 - 02/05/2021

   Annandale- Virginia Call (703) 506-3333
   Online/ Hybrid classes available. 

   VIETNAMESE 01/11/2021 - 01/15/2021
   VIETNAMESE 02/15/2021 - 02/19/2021

   Gaithersburg- Maryland Call (301) 966-7000
   Online/ Hybrid classes available.    ENGLISH   01/11/2021-01/15/2021
   VIETNAMESE   01/18/2021-01/22/2021
   KOREAN   02/01/2021-02/05/2021

   CPR classes: Gaithersburg- Maryland
   CPR & First Aid Training, Call 301-966-7000 for more information.