• CarePeople Home Health, Inc
 • Có ban điều hành người Việt. do vậy luôn cung cấp dịch vụ phù hợp, và tôn trọng văn hóa Việt Nam.
  • Chúng tôi cung cấp: Personal care / Respite Care
  • VA MEDICAID CERTIFIED
  • VA MEDICARE APPROVED
  • MD MEDICAID CERTIFIED
  • Hospice
  • Chăm sóc Đặc Biệt
  • Chương trình Chăm sóc Người Già
  • Đào tạo PCA với Chứng chỉ
  • được VA công nhận.
  • 40hours PCA training by Vietnamese RN.
 • CỦA CHÚNG TÔI
 • Các quận hạt trong T. bang MARYLAND
 • Các quận hạt trong T. bang VIRGINIA
 • Thân chủ của chúng tôi nhận được sự chăm sóc an toàn, thích hợp để duy trì sự sống, độc lập và thoảI thoải mái trong ngôi nhà của họ.
  • Scheduled PCA Training Classes
  • Virginia PCA class in Annandale
   Monday-Friday 9:30 am - 5:30 pm

   Chinese Class

   02/18/2019 ~ 02/22/2019

   English Class

   Korean

   Vietnamese


   02/25/2019 ~ 03/01/2019

   03/04/2019 ~ 03/08/2019

   03/11/2019 ~ 03/15/2019


   Maryland PCA class in Gaithersburg
   Monday-Friday 9:30 am - 3:30 pm


    




   English Class

    

   02/18/2019 ~ 02/22/2019

   Vietnamese Class

   Korean

   Chinese

    

   02/25/2019 ~ 03/01/2019

   03/04/2019 ~ 03/08/2019

   03/11/2019 ~ 03/15/2019


   Maryland CPR class in Gaithersburg
   Class time 10:30 am - 12:30 pm


    


   February

   02/27/2019 (Wednesday)