• CarePeople Home Health, Inc
 • Có ban điều hành người Việt. do vậy luôn cung cấp dịch vụ phù hợp, và tôn trọng văn hóa Việt Nam.
  • Chúng tôi cung cấp: Personal care / Respite Care
  • VA MEDICAID CERTIFIED
  • VA MEDICARE APPROVED
  • MD MEDICAID CERTIFIED
  • Hospice
  • Chăm sóc Đặc Biệt
  • Chương trình Chăm sóc Người Già
  • Đào tạo PCA với Chứng chỉ
  • được VA công nhận.
  • 40hours PCA training by Vietnamese RN.
 • CỦA CHÚNG TÔI
 • Các quận hạt trong T. bang MARYLAND
 • Các quận hạt trong T. bang VIRGINIA
 • Thân chủ của chúng tôi nhận được sự chăm sóc an toàn, thích hợp để duy trì sự sống, độc lập và thoảI thoải mái trong ngôi nhà của họ.
 • We thank you for visiting the CarePeople Home Health, Inc . website. Tell us about you by filling out the form below
  All fields marked with a red asterisk (*) are required

  Patient Intake Form
  * Name
  * Phone Number - -
  * Email
  Address
  How did you hear about us?
  * Who needs care? My parent My spouse My grandparent My friend/extended relative Me
  * What Service(s) do you need? (Check all that apply) Personal Care Aide Skilled Nursing Hospice
  * Preferred Language
  Questions / Comments
  • Scheduled PCA Training Classes
  • Virginia PCA class in Annandale
   Monday-Friday 9:30 am - 5:00 pm

   CHINESE


   04/15/2019 ~ 04/19/2019

   ENGLISH


   04/22/2019 ~ 04/26/2019

   KOREAN


   04/29/2019 ~ 05/03/2019

   VIETNAMESE


   05/06/2019 ~ 05/10/2019


   Maryland PCA class in Gaithersburg
   Monday-Friday 9:30 am - 3:30 pm


   ENGLISH

    


   04/15/2019 ~ 04/19/2019

   KOREAN

    

   05/06/2019 ~ 05/10/2019

   VIETNAMESE

    

   05/13/2019 ~ 05/17/2019   Maryland CPR class in Gaithersburg


    


   April

   04/23/2019 (Tuesday)